Hiển thị tất cả 9 kết quả

202.000.000 

Mã sản phẩm : KB0.95/TV1

Tải trọng : 950 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4.020 x 1.620 x 1.910

Nhiên liệu : Động cơ xăng

205.000.000 

Mã sản phẩm : KB0.945/TV4

Tải trọng : 945 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4.020 x 1.620 x 1.910

Nhiên liệu : Động cơ xăng

239.000.000 

Mã sản phẩm : KB0.65/TV2

Tải trọng : 650 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4.020 x 1.620 x 1.910

Nhiên liệu : Động cơ xăng

207.000.000 

Mã sản phẩm : KB-SX/CTH.TK3

Tải trọng : 990 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4665 x 1660 x 2280 mm

Nhiên liệu : Động cơ xăng

204.000.000 

Mã sản phẩm : KB-SX/CTH.TK2

Tải trọng : 990 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4665 x 1660 x 2280 mm

Nhiên liệu : Động cơ xăng

199.000.000 

Mã sản phẩm : KB-SX/CTH.TK1

Tải trọng : 990 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4665 x 1660 x 2280 mm

Nhiên liệu : Động cơ xăng

193.000.000 

Mã sản phẩm : KB0.99TL1/KM

Tải trọng : 990 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4665 x 1660 x 2280 mm

Nhiên liệu : Động cơ xăng

198.000.000 

Mã sản phẩm : KB-SX/CTH.TL2

Tải trọng : 995 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4.650 x 1.630 x 1.920

Nhiên liệu : Động cơ xăng

239.000.000 

Mã sản phẩm : KB0.495/TV3

Tải trọng : 495 kg

Thể tích động cơ : 1.342 cc

Kích thước : 4.020 x 1.620 x 1.910

Nhiên liệu : Động cơ xăng