Hiển thị tất cả 7 kết quả

Liên hệ

Mã sản phẩm : IZ65 GOLD

Tải trọng : 2.49 T

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 6.000 x 1.950 x 2.040

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

Liên hệ

Mã sản phẩm : IZ65 GOLD

Tải trọng : 2.5 T - 3.5 T

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 6.220 x 2.080 x 2.220

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

Liên hệ

Mã sản phẩm : IZ65S GOLD

Tải trọng : 2 - 3.5 T

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.310 x 1.940 x 2.210

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

Liên hệ

Mã sản phẩm : IZ200

Tải trọng : 1.99 T

Thể tích động cơ : 2.771

Kích thước : 5.400 x 1.870 x 2.025

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

Liên hệ

Mã sản phẩm : IZ650SE

Tải trọng : 6.5 T

Thể tích động cơ : 2.999 cc

Kích thước : 6.950 x 2.170 x 2.340

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

Liên hệ

Mã sản phẩm : IZ68S

Tải trọng : 3,5 T

Thể tích động cơ : 2.771

Kích thước : 6,565 x 1,960 x 2,280

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

Liên hệ

Mã sản phẩm : IZ500L PLUS

Tải trọng : 4.800

Thể tích động cơ : 2.892

Kích thước : 6.260 x 2.080 x 2.870

Nhiên liệu : Động cơ Diesel