Hiển thị tất cả 11 kết quả

2.050.000.000 

Mã sản phẩm : GINGA 460

Tải trọng : 39.590

Thể tích động cơ : 460 hp

Kích thước : 6895 X 2540 X 3970

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

2.050.000.000 

Mã sản phẩm : NK490L

Tải trọng : 4.700

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.860 x 1.960 x 2.180

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

510.000.000 

Mã sản phẩm : NK490L

Tải trọng : 4.700

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.860 x 1.960 x 2.180

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

500.000.000 

Mã sản phẩm : NK650L

Tải trọng : 6.500

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.860 x 1.960 x 2.200 

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

520.000.000 

Mã sản phẩm : NK550SL9

Tải trọng : 5.500

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 7.800 x 1.960 x 2230

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

485.000.000 

Mã sản phẩm : NK550L

Tải trọng : 5.500

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.860 x 1.960 x 2.180

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

520.000.000 

Mã sản phẩm : NK490SL9

Tải trọng : 4.995 

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 7.800 x 1.960 x 2230

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

485.000.000 

Mã sản phẩm : NK490L

Tải trọng : 4.700

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.860 x 1.960 x 2.180

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

Liên hệ

Mã sản phẩm : NK470L

Tải trọng : 4.995

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.220 x 1.860 x 2.180

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

Liên hệ

Mã sản phẩm : NK470L

Tải trọng : 4.995

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.220 x 1.860 x 2.180

Nhiên liệu : Động cơ Diesel

485.000.000 

Mã sản phẩm : NK470L

Tải trọng : 4.700

Thể tích động cơ : 2.771 cc

Kích thước : 5.900 x 1.960 x 2.230

Nhiên liệu : Động cơ Diesel